Jdi na obsah Jdi na menu
 


De oorsprong van de (Europese) Karaïten in de boeken en teksten van Karaïtische hakhams

Alle Rabbanieten en Karaïten, die in Europese landen leven, zijn de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, vrede zij met hen, van de stammen van Juda, Benjamin en de semi-stam van Menashe.
 
De rest van de Joden, de negen stammen en semi-stam van Ephraim, die verdreven waren door de koningen van Ashur, gescheiden van het koninkrijk van Juda en geherhuisvest in diverse landen, belijden allen dezelfde religie en geloof als de Karaïten.
 
Het boek Zecher Tzadikim - Hoofdstuk 3 - hakham Mordechai ben Josef Sultanski
 
Moslims geloven, dat als zij ons Çufut (Jood) noemen, zij ons vernederen, maar het is niet beledigend voor ons. Integendeel, we zijn trots op deze naam, omdat het betekent dat we tot het huis van Juda behoren, wat erg eervol is voor ons.
 
Het boek Zecher Tzadikim - Hoofdstuk 31 - hakham Mordechai ben Josef Sultanski
 
Karaïtische geleerden zijn de beste vertegenwoordigers van het volk dat alle politieke onafhankelijkheid heeft verloren, op iemand anders grondgebied leeft en zelfs zijn gestopt met het spreken van de taal van hun eigen voorvaders (Hebreeuws).
 
Het wordt beschouwd als een wetenschappelijk ongegronde verklaring dat de Karaïten een restant zijn van de Kazaren, die zich in de vijfde eeuw vestigden nabij de Kaspische Zee en de benedenloop van de Wolga, en die heersten over de Krim (Crimea), wat in een bepaalde tijd een Kazaren-naam was.
 
Voorstanders van deze hypothese streven ernaar om te bewijzen dat (Europese) Karaïten geen Semitische maar Turkse afkomst hebben. Hiermee verklaren zij het verschil in verschijning van de Karaïten, die anders is dan de verschijning van de rabbijnse Joden.
 
Er is bewijs dat de Semitische afkomst van de Karaïten ondersteunt. Het is heden ten dage nog steeds mogelijk om Levieten en Kohens te vinden, nakomelingen van Aaron, onder de Karaïten en zij kunnen alleen gevonden worden onder mensen die afstammelingen zijn van de oude Israëlieten.
 
De afwezigheid van enige legende of mondelinge traditie over de Kazaren onder de Karaïten dient ook als sterk bewijs dat de Karaïten niet afstammen van de Kazaren.
 
Het is onmogelijk om te geloven dat de hele natie hun eigen voorouders is vergeten, vooral als de voorouders zo machtig waren dat ze werden gerespecteerd door de Byzantijnse keizers; het is niet mogelijk dat de hele natie is vergeten dat hun voorouders het land bezaten waar ze leefden.
 
De identificatie van de Karaïten van de Krim als de afstammelingen van de Kazaren is een erg excentrieke hypothese.
 
Zestig of zeventig jaar geleden verschilde de verschijning van de Karaïten van de Krim alleen licht van de verschijning van de Tataren, alleen hun rassen-fenotype, welke aanzienlijk verschillend was van het Mongoolse fenotype van Tataren, openbaarde hun andere etniciteit.
 
Tegenwoordig hebben de Karaïten van de Krim de taal van de Tataren vervangen door de Russische taal en jonge mensen, speciaal van het gebied buiten de Krim, begrijpen de taal van de Tataren niet; zelfs in de Krim wordt deze taal alleen gebruikt door de arme en onbeschaafde families.
 
Algemene notities over de Karaïten - ribbi Elijahu ben Elijahu Kazas (Ilja Iljich Kazas)
 
Ribbi Eliyahu ben Eliyahu Kazas was een beroemde Karaïtische popularisator, verspreider, leraar en dichter.
Kazas was een erg goed opgeleide persoon, die 11 talen kende inclusief 4 van de oude talen.
Hij studeerde af aan de Karaïtische religieuze school onder toezicht van Yashar Lucki.
Hij studeerde af aan de faculteit van oude talen aan de Universiteit van St. Petersburg en ontving de titel Kandidaat van Wetenschappen.
Hij was de eerste Karaïet met een academische opleiding.
 
Wij willen u laten weten dat ons volk, wiens oorsprong is van het Volk Israël, zich noemt Kara, Karai, Bene Mikra, Karaim of Karaïten.
 
Wij hebben 20 eeuwen geleefd in een land dat een deel is van het Groot Russisch Keizerrijk.
 
De brief van de Karaïten van St. Petersburg aan de Falashim
 
Getekend:
 
Gabay van de gemeenschap Nissan ben Dawid Kokizow
David ben Beracha Mangoubi
Jakow ben Benyamin Duban
Sabatai ben Beracha Mangoubi
Samuil ben Moshe Szapszal
Moshe ben Beracha Mangoubi
Josif ben Yitzhak Eraqa
 
 Karaïten zijn de directe afstammelingen van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob.
 
Het boek De Korte Catechismus - De instrukties voor de basisopleiding van Karaïtische kinderen in de Wet van God en de beknopte geschiedenis van het Karaïsme - Jaakow Borisowich Shamash
 
Laat het bij u bekend zijn, dat wij, de bewoners van de Krim, behoren tot de stammen van Benjamin, Levi en Juda, de expats van Jerusalem, die hun steden verlieten om hun broeders in de oorlog van Samaria te helpen, zoals het is geschreven in de notities die zijn gevonden in de stad Derbent en het dorp Madzhalis.
 
De brief van Abraham Firkowich aan de Karaïtische gemeenschap van Chamadan - 1851
 
Wij Karaïten, afstammelingen van de Aartsvader Abraham en het Volk Israël, belijden de Wet van Mozes.
 
Het boek Catechismus - De basis van het Karaïtisch geloof - Jakov Duwan.